پنجشنبه ها با آکادمی

فرا رفتن از مفهوم بازنمایی در عکاسی: بررسی مجموعه " بین و لا بین" مهران مهاجر

فرا رفتن از مفهوم بازنمایی در عکاسی:
بررسی مجموعه " بین و لا بین" مهران مهاجر
پنجشنبه 27 مهر 1396
سخنران: دکتر حامد کیا

بررسی مجموعۀ «بین و لابین» مهران مهاجر
پرسش اصلی این است که هنر و در اینجا عکاسی آیا چیزی را بازنمایی می‌کنند؟ بازنمایی یعنی ما در طول زندگی‌روزمره و در طی رابطه با یکدیگر به وسیلۀ زبان نیازها، دردها، آرزوها و خواسته‌های خود را به هم انتقال می‌دهیم. اگر ما نتوانیم احساس گرسنگی خود را انتقال دهیم خواهیم مرد. پس عبارت: «من گرسنه‌ام» بازنمایی نیاز زیستی و بیولوژیکی است که آن را برای دیگری آشکار می‌کنیم. بر این اساس، وقتی در اثری هنری نشان داده می‌شود که: «او گرسنه است» آیا براستی بازنمایی احساس گرسنگی است؟ در تصویر عکاسی ما نه با بازنمایی جهان پیرامون بلکه با باز- نمایش نیروهای تشکیل دهندۀ آن مواجه هستیم. چگونگی شیوۀ فکر کردن از خلال مفهوم فرابازنمایی را با دیدن و بررسی مجموعۀ «بین و لابین» از مهران مهاجر تجربه خواهیم کرد.

حضور در این نشست صرفا با ثبت نام اینترنتی یا ثبت نام تلفنی (02188853771 / 02188853782) امکانپذیر است

درباره مدرس دوره :

hamedKia
حامد کیا

دکتری سیاست گذاری فرهنگ در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی
کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه علم و فرهنگ
کارشناس رشته عکاسی از دانشگاه هنر

عضو انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات

سابقه فعالیت:
پژوهشگر پژوهشکده مطالعات توسعه
پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
مدرس مطالعات فرهنگی در دانشگاه هنر، سوره و دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ
دبیر علمی میهمان در مجله علمی- ترویجی فرهنگ، رسانه و اجتماع با موضوع قدرت

تألیفات و کارهای پژوهشی:
گرافیتیِ ایرانی: مقاومت و خودبیان گری ازطریق دیوارهای شهری -1391 - جامعه شناسی ایران،شماره 127-9
حلول شر در ابژه های فرهنگی در دهه هشتاد ایران- 1391 - مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، شماره 8(29) 161-180
گذار از مفهوم گفتمان به حوزه میانجی - 1390 - فرهنگ، رسانه و اجتماع، شماره 1: 51-66
نیرو تا قدرت: سرریز شدن امر طبیعت در امر اجتماع - 1392 - فرهنگ، رسانه و جامعه، شماره 7 :143-157
حلول شر، نظم جمعی و شبکه دیجیتال، فرهنگ رسانه و جامعه 87-101
رخداد، توپولوژی و شکل گیری سوژه سیاسی 1395 - فرهنگ، رسانه و جامعه 81-100
گابریل تارد، ایدئولوژی و تغییرات اجتماعی 1393 - مجله جامعه شناسی ایران - 54-70
دور هم_ بودگی یا با هم_ بودگی: بررسی رابطه تشکل های سیاسی دانشجویی با امر سیاست 1395 - جامعه شناسی ایران(17) 4: 25-50
حیات سیاسی بردها در دانشگاه: بررسی پدیده عاملیت در بردهای تشکل سیاسی دانشجویان 1396 - انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات 13(47)  :123-152
تبیین فرآیند سوژگی مخاطبِ رپ فارسی در فضای مجازی - 1395 -(45)45: 129-148

شرکت همایش ها:
پذیرش مقاله و شرکت در همایش هنر معاصر ایران و جهانی شدن، 1394
پذیرش مقاله در اولین کنفرانس ملی جامعه شناسی ایران- مرداد 1393
پذیرش مقاله و شرکت در اولین همایش ملی دانشجویی فلسفه در ایران- آبان 1393
پذیرش و ارائه مقاله در همایش دین و نظریه فرهنگی- مهر 1394
پذیرش و شرکت در کنفرانس بین اللمی استکهلم در سوئد با رویکرد به فضای مجازی- 2015
پذیرش مقاله در کنفرانس بین المللی در فلاند در مورد فرهنگ هیپ- هاپ- 2015

پروژه های انجام شده:

چگونگی شکل گیری سوژه رپ فارسی در فضای مجازی ) 1394 (، کارفرما: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

بررسی زیست فرهنگی اساتید دانشگاه (در درست انجام)، کارفرما: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی وزرات علوم،
تحقیقات و فن آوری.
دستیار اول پژوهش در پروژۀ چگونگی شکل گیری سوژه متخلف در دانشگاه (بررسی ابعاد اجتماعی فرهنگی دانشجویان در دانشگاه
و کلاس درس) 1395 (، کارفرما: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری.
دستیار پژوهش در پروژۀ بررسی نقش فضاهای عمومی شهر در اوقات فراغتِ شهروندان منطقه 12 تهران (1395 )( کارفرما: سازمان
مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران.
دستیار پژوهش در پروژۀ ارزیابی ابعاد اجتماعی و فرهنگی مراکز خرید در تهران ) 1394 ، کارفرما: معاونت اجتماعی شهرداری
تهران.

پنجشنبه ها با آکادمی

نام نشست  : آشنایی با رسانه های جدید در هنر معاصر
سخنران: کیا داوود اسفندیاری
پیش نیاز : ندارد
ساعت آموزشی : 2 ساعت
روز(های) برگزاری : پنجشنبه 19 اردیبهشت 98
ساعت شروع :  17
قیمت این کارگاه / نشست: بیست هزار تومان - ثبت نام اینترنتی

آکادمی عکاسی

www.academyca.com


آکادمی هنرهای معاصر
مرکز تخصصی آموزش هنرهای تصویر بنیان
آکادمی عکاسی، سینما، تبلیغات، انیمیشن و دیجیتال آرت
 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به آموزشگاه هنر های معاصر می باشد
بازنشر مطالب این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد
کلیه فعالیت ها و خدمات این سایت بنا به مورد دارای مجوز های مربوطه می باشد