بازگشت
aminjafari2

کارشناس کارگردانی از دانشگاه سوره

عضو آکادمی ایسفا (انجمن فیلم کوتاه ایران) از سال 1388 تا اکنون
عضو هیات داوران تخصصی بخش فیلم کوتاه داستانی در یازدهمین جشن سینمای ایران سال 1386
عضو هیات انتخاب آثار سینمایی فیلم کوتاه چهاردهمین جشن سینمای ایران 1389
عضو کمیته عضو گیری انجمن فیلم کوتاه ایران به مدت یک سال از 1389 تا 1390
عضو هیات داوران تخصصی بخش فیلم کوتاه داستانی در چهاردهمین جشن سینمای ایران سال 1389
عضو هیات داوران بخش فیلمهای کوتاه داستانی و تجربی در هجدهمین جشن سینمای ایران 1395
عضو هیات داوران بخش سینمای ایران به پیشنهاد انجمن فیلمبرداران سینمای ایران 1395

مدیر فیلمبرداری 16 فیلم سینمایی بلند
و ده ها فیلم مستند صنعتی ، سریال و فیلم تلویزیونی

جایزه بهترین فیلمبرداری برای فیلم کوتاه سکوت در سال 1378
جایزه بهترین فیلمبرداری از جشنواره فیلمهای ایرانی سانفرانسیسکو برای فیلم پرویز 2013
جایزه بهترین فیلمبرداری از جشنواره بین المللی سلیمانیه برای فیلم طبل