نمایش 1-4 از 4 نتیجه

مبانی رنگ

0
student
1,400,000 تومان

این کلاس به بررسی تغییرات ارتباطات انسانی و واکنش سلسله اعصاب بشر در مواجهه با رنگ و مسائلی مانند تحلیل رنگ، چیستی رنگ و...

1,400,000 تومان

تاریخ هنر

0
student
350,000 تومان

در این دوره هنرجویان تاریخ هنر از دادایسم تا كاركردهاي گرايشات هنري در عكاسي معاصر را مورد مطالعه قرار می دهند . محتوی هر...

350,000 تومان

ترکیب بندی و شناخت عناصر تصویر

0
student
1,400,000 تومان

مبانی به مثابه ارزش پایه و بنیانی زیر پوسته ظاهری تمام شکل‌های جهان قرار گرفته است. سازمان دهی بصری- ارتباطی تمام پدیده‌های تصویری و...

1,400,000 تومان

نمونه‌کار هنرجویان آکادمی

نمایش همه
تکنیک های فتومونتاژ

امین کجوری
تکنیک های فتومونتاژ

ناهید کهلایی
صفحه اصلی

بنفشه مرادیان