برای ارسال تمرین حتما باید در وب‌سایت عضو باشید.
فایل‌های تمرین را در وب‌سایت‌هایی مثل wetransfer یا google drive آپلود کنید، سپس لینک را ارسال کنید.


این فرم تماس فقط برای کاربران وارد شده در دسترس می باشد.