فقط نمایش یک نتیجه
کار و کسب عکاسی

کار و کسب عکاسی

هدف این دوره آشنایی مخاطبان با اصول کار و کسب و بیزینس در عکاسی از نظر علمی و عملی می باشد.

(0 نظر)
1
دانشجو
0
1,200,000 تومان
1,200,000 تومان