سنسور جدید سونی انقلابی در عکاسی و تصویربرداری ایجاد خواهد کرد – آکادمی هنر های معاصر